CMS - System Zarządzania Treścią

Dla wygody klientów oraz na ich życzenie wdrażamy specjalny System Zarządzania Treścią umożliwiający zmianę zawartości stron internetowych, bez znajomości programowania i zawiłości kodu HTML. System CMS oparty został o intuicyjne i proste w obsłudze mechanizmy umożliwiające pełną edycję tekstu oraz dodawanie i wymianę zdjęć, znane ze standardowych edytorów tekstu spotykanych w systemie Windows. Praca z systemem CMS jest łatwa, ponieważ formatowanie tekstu i edycja elementów graficznych odbywa się przy pomocy standardowych ikon, a wszystkie operacje wykonywane są w sposób możliwie naturalny dla użytkownika popularnego edytora tekstu Word.

Dzięki wdrożeniu systemu CMS użytkownicy mogą:

  • aktualizować cenniki,
  • dokonywać zmian w danych firmy,
  • zmieniać zawartość stron, ofert, opisów produktów oraz wszelkich tekstów na stronach,
  • wymieniać i dodawać zdjęcia,
  • dodawać i kasować kolejne podstrony w serwisie,
  • zmieniać wygląd witryny,
  • dokonywać wszelkich innych zmian, ustalonych wspólnie z nami przy wdrażaniu systemu.

Dodatkowo istnieje możliwość implementacji zarządzania witryną przez wielu niezależnych użytkowników/redaktorów. Każdemu z nich administrator systemu może dowolnie przydzielić prawa do edycji poszczególnych podstron lub całych działów serwisu.

Wszelkie zmiany treści mogą być wprowadzane on-line, w trakcie działania witryny, bez konieczności wyłączania lub zawieszania funkcjonowania choćby części serwisu. W ten sposób klienci nawet na chwilę nie tracą możliwości odwiedzenia internetowego oddziału firmy. Znacznej redukcji ulegają też koszty i czas aktualizacji witryny.

Wszystkim klientom zapewniamy bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi aplikacji oraz instrukcję obsługi w postaci papierowej oraz elektronicznej (plik PDF).

Ze względu na złożoność i duże możliwości systemu, za każdym razem prosimy Klientów o kontakt w celu sprecyzowania oczekiwań, jakie ma spełniać wdrażany system CMS.

To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe
To pole jest obowiązkowe Wpisany adres e-mail jest niepoprawny
To pole jest obowiązkowe

Social Media Marketing

Poligrafia - od projektu po druk